TYRINGEORTENS BYGDEGÅRDSFÖRENING samarbetar i alla evenemang med STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

 

År 2019

 

Styrelsemöte
2 juni
, söndag kl 19.00 Hjälmareborg


Midsommarfest (Hjälmareborg)

21 juni - Midsommarafton kl 14.00

Dans och lekar kring stången

Lotterier

Kaffe, saft, fikabröd serveras

 

OBS !

Vi har ändrat dag för smyckning av stången så att förhoppningsvis fler kan/vill hjälpa till med detta !

 

Stången smyckas onsdag kväll kl 18.00

Medtag gärna blommor och eklöv