TYRINGEORTENS BYGDEGÅRDSFÖRENING samarbetar i alla evenemang med STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

 

 

 

 

 

År 2019

Styrelsemöte
Söndag 20 januari, kl 19.00, Hjälmareborg


 


Årsmöte

Söndag 24 februari, kl 18.00, Hjälmareborg